donderdag, 1. november 2007 - 9:43

Overeenkomst kustveiligheid nieuwe stijl

Middelburg

Op donderdag 1 november tekent Gedeputeerde F.K. Hamelink in Maarssen een intentie-overeenkomst over kustveiligheid nieuwe stijl. De overeenkomst wordt mede ondertekend door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigers van Deltares, Bouwend Nederland, VBKO (vereniging in baggerwerken) en ONRI (koepel van ingenieursbureaus).

De partijen willen samenwerken om van de zuidwestelijke delta één van de eerste klimaatbestendige regio's ter wereld te maken.

Het doel van de overeenkomst is samenwerking te stimuleren en versterken rond innovatieve projecten in de Zuidwestelijke Delta. En daarmee een etalage te maken voor innovatieve kustverdediging en robuust beheer van zoet en zout water. Ook het ontwikkelen van een internationaal communicatie- en educatiecentrum over waterbouw, ecologie en klimaatverandering, is een ambitie die op haalbaarheid onderzocht gaat worden.

Dit initiatief past binnen het Deltaprogramma, opgesteld tussen de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en het Rijk. "Ecologisch herstel van de Deltawateren" en "duurzame veiligheid tegen overstromingen" zijn twee opgaven uit het programma waaraan uitwerking wordt gegeven.

De Zuidwestelijke Delta wordt steeds meer gezien als dé regio voor de ontwikkeling van kustveiligheid. De innovatieve projecten samen vormen een voorbeeld van hoe een waterrijke regio klimaatbestendig kan worden ingericht.

Het betekent in de eerste plaats een vergroting van de kustveiligheid. Op een vernieuwende manier, niet meer alleen die ene dijk versterken, maar zo mogelijk ook in combinatie met andere zaken als ontwikkeling van de natuur en economie. Zeeland heeft landelijk gezien in dit opzicht al een voorsprong opgebouwd, met in het verleden de deltawerken, en nu de dubbele dijk bij Ellewoutsdijk en de plannen Waterdunen en Perkpolder.
Provincie:
Tag(s):