donderdag, 11. oktober 2007 - 9:41

Overlast-gevende Haagse jongeren terug--gedrongen

Den Haag

Met de invoering van het Stedelijk Mobiel Jongeren Team in Den Haag is het aantal overlastgevende Haagse jongeren teruggedrongen. Dit maakt de gemeente bekend. Met 700 jongeren heeft het SMJT het afgelopen jaar regelmatig contact onderhouden.

Daar waar het Stedelijk Mobiel Jongeren Team optrad zijn de klachten over overlast afgenomen.Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd, Sport): “We zijn er nog niet. Maar we hebben met het Actieprogramma Jeugd wel een eerste slag gemaakt. De problemen van de jeugd zijn beter in beeld en we grijpen eerder in.

�Dit jaar nog wordt begonnen met de eerste twee Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag. In deze centra komt de zorg voor het opgroeiende kind van 0-19 jaar samen. Om problemen rond het opgroeiende kind zo snel mogelijk in beeld te hebben, wordt meer tijd uitgetrokken voor contactmomenten met 0-4 jarigen.Preventieve hulp kwam er het afgelopen jaar voor aanstaande moeders waarbij een groter risico op problemen bestond. Deze vrouwen werden extra voorbereid op de bevalling of werden begeleid naar de reguliere hulpverlening.

Ook met vroegtijdige interventie in gezinnen werd een begin gemaakt. Daar waar ouders met een opeenstapeling van problemen consequent hulp weigerden, werd hulp in 17 gezinnen via drang en dwang ingesteld. De gemeente Den Haag heeft verder 700 niet uitkeringsgerechtigde jongeren binnen drie weken geholpen aan werk, een opleiding of een combinatie van beide.

Dat is in lijn met het beleid dat jongeren onder de 27 een baan moeten hebben of naar school gaan als ze nog leerplichtig zijn.Het Jongeren Interventie Team zorgde ervoor dat 500 jongeren aan een zinvolle dagbesteding werden geholpen. Het zijn veelal jongeren waarbij het op school, thuis of op straat niet goed ging en die tussen wal en schip dreigden te geraken.
Provincie:
Tag(s):