donderdag, 1. maart 2007 - 9:35

Padden paren extra vroeg

Orangjewoud

Nu het weer warmer en vochtiger wordt en de temperatuur ’s nachts boven de 5 graden komt, gaan de padden weer massaal op pad en verlaten ze hun winterverblijf. Ze trekken terug naar de poel, vijver of sloot om te paren.

In 2005 zijn in de broedperiode ongeveer 500 padden doodgereden op deze weg. Op verzoek van de bewoners is daarom in overleg met de gemeente Heerenveen en Staatsbosbeheer besloten de weg in 2006 tijdelijk af te sluiten. Dit heeft een heleboel dode padden gescheeld! Daarom wordt dit in 2007 wederom herhaald. Padden worden overigens niet alleen doodgereden door direct te worden overreden door auto’s. Ook door de hoge snelheid van auto’s worden de padden ‘naar boven gezogen’ tegen de auto aan. Dit overleeft een pad niet. Daarom is ook met de inwoners van het gebied overlegd dat zij met aangepaste snelheid over de Bieruma Oostingweg zullen rijden.

De bevruchting en het leggen van de eitjes gebeurt in het water. Net als bij kikkers ontwikkelen padden zich van donderkopje (kikkervisje) tot volwassen pad en zijn daarbij afhankelijk van het water. Als ze volgroeid zijn verlaten ze het water en trekken naar drogere oorden zoals hier in het bos.
Provincie:
Tag(s):