donderdag, 22. maart 2007 - 10:28

Parkeeronderzoek de Wijk van start

De Wijk

De parkeerruimte in het centrum van de Wijk is al langere tijd een punt van aandacht bij zowel ondernemers en dorpsbewoners van de Wijk, als bij het gemeentebestuur van De Wolden. Om een goed inzicht te krijgen in de omvang van de parkeervraag en de mogelijke oplossingen, heeft de gemeente Grontmij Parkconsult verzocht dit te onderzoeken.

Onlangs heeft wethouder Koster in aanwezigheid van het bestuur van de Ondernemersvereniging en het bestuur van Dorpsbelangen de Wijk de aftrap hiertoe gedaan.

De komende tijd worden ondernemers en belangenverenigingen geïnterviewd door medewerkers van Grontmij Parkconsult. In deze gesprekken wordt onder meer de nadruk gelegd op onderwerpen als ‘klantonderzoek’ en ‘de pieken in parkeerbehoeften’.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe groot de omvang en samenstelling van de parkeervraag is en met welke (beleids-) maatregelen de optredende parkeerdruk kunnen worden bestreden. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen op korte termijn en naar perspectieven op langere termijn.
Provincie:
Tag(s):