dinsdag, 20. november 2007 - 9:39

Parkeerverbod vrachtwagens wordt goed nageleefd

Westland

Het parkeerverbod voor vrachtwagens in de bebouwde kom van Westland wordt goed nageleefd. Dat blijkt uit een evaluatie na een maand feitelijke handhaving. Ondanks het feit dat er 80 processen verbaal zijn uitgeschreven, is het algemene beeld van de politie en de opsporingsambtenaren van de gemeente dat het naleefgedrag van de meeste vrachtwagenchauffeurs goed is.

In de maand september is gestart met een voorlichtingscampagne om alle eigenaren van vrachtwagens en touringcars te informeren dat het in de weekeinden en in de avond- en nachtperiode verboden is om in de bebouwde kom te parkeren. Parkeren is in de verbodsperiode alléén toegestaan op speciaal door de gemeente aangewezen plaatsen.
Begin oktober is gestart met de feitelijke handhaving van het verbod en is door de politie en de gemeente verbaliserend opgetreden tegen vrachtwagenchauffeurs die tóch de regelgeving aan hun laars lapten.
Provincie:
Tag(s):