donderdag, 15. november 2007 - 16:36

Particulier opdrachtgeverschap; bouw je eigen huis

Tilburg

Op donderdagavond 22 november a.s. organiseert de gemeente Tilburg een informatie/inloopavond over het onderwerp Bouw (mee aan) je eigen huis in Tilburg. Mensen die geïnteresseerd zijn om een eigen huis te (laten) bouwen, kunnen tussen 17.30 en 21.00 uur binnenlopen in het stadskantoor aan het Stadhuisplein 130. Daar kunnen zij terecht met vragen over zelf bouwen in het algemeen en de mogelijkheden daarvoor in Tilburg. Ook zijn er uiteenlopende voorbeelden en plannen te bekijken.

Een eigen huis bouwen. Het lijkt een ideaal dat slechts voor een kleine groep is weggelegd. Toch worden de mogelijkheden om zelf te bouwen steeds groter. Ook in Tilburg. In de toekomst wil de gemeente steeds meer inwoners de kans bieden om zelf een woning te ontwerpen en te bouwen ofwel om te bouwen in particulier opdrachtgeverschap (PO).

In deze vorm van woningbouw staan keuzevrijheid en zeggenschap voor de woonconsument centraal. De gemeente Tilburg wil dat PO in de stad een serieuze kans krijgt. In verschillende vormen en op diverse locaties, zodat woonconsumenten ook écht iets te kiezen hebben. Zij wil PO daarom onder de aandacht brengen en stimuleren, bij haar inwoners maar ook bij de betrokken professionals in de stad.

Om deze ambitie kracht bij te zetten heeft de gemeente op 30 oktober jl. een vakdebat georganiseerd en is er de informatieavond op 22 november a.s. voor geïnteresseerde inwoners. Tijdens de informatieavond op 22 november tonen ontwikkelaars als GEM-Koolhoven (Koolhoven/Reeshof), Heijmans en Van Wijnen (Overhoeken, Berkel-Enschot) en Van der Weegen (Mortel-II, Udenhout) hun ambities met PO en mede-opdrachtgeverschap. Ook zijn er initiatiefnemers voor collectief PO en architectenbureaus met PO-plannen.
Provincie:
Tag(s):