zaterdag, 14. april 2007 - 12:45

Paus aanvaardt ontslag kardinaal Simonis

Utrecht

Zaterdagmorgen is in Rome bekend gemaakt dat de Paus Benedictus XVI de aanvraag voor het ontslag van kardinaal Simonis heeft ingewilligd. De kardinaal zal vanaf heden als Apostolisch Administrator met alle bevoegdheden van de diocesane bisschop functioneren tot het moment waarop zijn opvolger zijn plaats inneemt op de zetel van Utrecht.

November 2006 werd kardinaal Simonis 75 jaar, de leeftijd waarop bisschoppen hun ontslag indienen bij de paus. Ook kardinaal Simonis diende zijn ontslag in en verzocht de paus hem van zijn verplichtingen als aartsbisschop te ontslaan. “Het wordt tijd dat een jonger iemand het van mij overneemt�, aldus de kardinaal.
Provincie:
Tag(s):