vrijdag, 25. mei 2007 - 13:17

Per straat niet meer dan 25 % kamerverhuur

Groningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten weer een grens aan te geven voor bedrijfsmatige kamerverhuur. Het aantal kamerverhuurpanden mag per straat niet hoger worden dan een kwart van alle woningen. Waar dat aantal is bereikt geeft de gemeente voorlopig geen vergunning voor kamerverhuur meer.

Het gaat om een proef. Over een jaar bekijkt de gemeente of de maatregel leidt tot een betere spreiding van studentenhuishoudens over de stad. Het college komt hiermee tegemoet aan wensen van buurtbewoners, maar houdt ook rekening met de nog steeds groeiende vraag naar kamers in Groningen.

Tot voor twee jaar gold voor kamerverhuur in de stad de zogenaamde 9%-norm. Niet meer dan 9% van het aantal panden per wijk mocht kamergewijs verhuurd worden. Sinds februari 2005 is die norm onder druk van de groeiende vraag naar kamers in de stad losgelaten.

Niet alleen in het stadscentrum - waar die ontwikkeling van oudsher in de rede ligt - maar ook in diverse wijken rond het centrum, waar niet iedereen er even gelukkig mee is. In een aantal straten hebben andere bewoners aan de bel getrokken over het feit dat zij zich niet meer ‘thuisvoelen’ in de eigen straat en overlast ervaren. De nieuwe 25%-norm per straat moet zorgen voor een meer evenwichtige groei van het aantal kamerverhuurpanden. De norm geldt voor alle wijken behalve het stadscentrum.
Provincie:
Tag(s):