vrijdag, 12. januari 2007 - 10:12

Personeel verzekeren tegen geweld

Utrecht

Verzekeraar SEZ komt met een Agressie en geweld polis. Het bedrijf biedt met deze nieuwe polis de mogelijkheid personeel te verzekeren tegen geweld. Enige tijd geleden is (SUC)SEZ door enkele ondernemers benaderd met het verzoek een verzekering te ontwikkelen, die uitkeert wanneer medewerkers, bijvoorbeeld in de ambulancezorg, slachtoffer worden van geweld tijdens hun werkzaamheden.

Met de SEZ Agressie & Geweld Polis kunnen bedrijven op voorhand de verantwoordelijkheid als werkgever. Bovendien geeft de jurisprudentie van de laatste jaren blijk van een toenemende werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. Deze Polis maakt een pijnlijke rechtsgang, waarbij u tegenover uw werknemer komt te staan, overbodig.
Categorie:
Tag(s):