maandag, 19. maart 2007 - 21:05

P.H. de Winter waarnemend burgemeester Zijpe

Zijpe

Borghouts, commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland heeft in overeenstemming met de fractievoorzitters van de gemeente Zijpe, besloten de heer P.H. de Winter te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zijpe.

De huidige burgemeester, mevrouw A.M. van Apeldoorn-Pruijt is vanaf 12 maart jl. tijdelijk afwezig. Zij is vrij snel na het overlijden van haar echtgenoot vorig jaar juli weer aan het werk gegaan. Gebleken is dat zij niet de tijd heeft gekregen om het verlies te verwerken. In goed overleg met de commissaris van de Koningin, de heer Borghouts is besloten dat mevrouw Van Apeldoorn-Pruijt voorshands vier maanden een time-out neemt.

Het is beleid om bij afwezigheid van een burgemeester langer dan 3 maanden een waarnemer te benoemen.

De heer De Winter was van 1 januari 2001 tot 1 januari 2007 burgemeester van de gemeente Bergen.
Daarvoor was hij van februari 1993 tot en met 31 december 2000 burgemeester van de gemeente Blaricum.

De heer De Winter is lid van D66 en 57 jaar oud. De nieuwe burgemeester treedt per 20 maart 2007 in functie.
Provincie:
Tag(s):