donderdag, 8. maart 2007 - 15:11

Pijnbestrijding gezamelijk aangepakt

Amsterdam

Het Medisch Centrum Alkmaar, Westfriesgasthuis, Gemini Ziekenhuis en Univé Zorgverzekeringen ondertekenden op woensdag 7 maart de Overeenkomst Regionale Pijnbestrijding. Deze ondertekening was het startschot voor een unieke gezamenlijke aanpak van pijnbestrijding in de regio Noord-Holland Noord. De bestaande multidisciplinaire aanpak van pijnbestrijding wordt dankzij de samenwerking verbreed en verdiept en er zal in de regio een gemeenschappelijk - hoger - niveau van zorg komen. Daarnaast is het terugdringen van de wachttijden een belangrijk aandachtspunt.

Het geven van adequate pijnbestrijding is het terrein van anesthesiologen: medisch specialisten die zich bezig houden met de gedeeltelijke verdoving of algehele narcose van patiënten tijdens operaties, maar ook met gespecialiseerde vormen van pijnbestrijding. Een voorbeeld hiervan is pijnbestrijding bij kanker. Anesthesiologen
werken hierbij nauw samen met internisten, chirurgen, radiotherapeuten, neurologen en revalidatieartsen, alsook met paramedici zoals fysiotherapeuten en psychologen. Voor dit soort gespecialiseerde pijnbestrijding bestaan momenteel wachtlijsten.

Univé Zorgverzekeringen financiert gedurende twee jaar twee extra anesthesiologen om deze wachttijden te verkorten en om de bestaande multidisciplinaire aanpak op een hoger niveau te brengen.
Categorie:
Tag(s):