woensdag, 13. juni 2007 - 11:28

Pilot voor seksuele problematiek tienermeiden

Leeuwarden

Provincie Fryslân gaat een pilot subsidiëren om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren aan te pakken. Fier Fryslân, de club die de pilot uit gaat voeren, ontvangt daarvoor een eenmalige bijdrage van € 220.000,-.

Medio 2006 signaleerde Fier Fryslân toenemend grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Ook het Bureau Jeugzorg wordt geconfronteerd met een groeiende groep meiden tussen 12 en 18 jaar met ernstig risicogedrag. Zij hebben een sterke emotionele afhankelijkheid van vaak oudere vriendjes of zelfs loverboys en vertonen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De pilot moet de zelfstandigheid van de meiden weer vergroten.

De pilot voorziet in een zorgprogramma dat bestaat uit vier onderdelen: een zelfstandigheidstraining, systeem- of gezinsbegeleiding, leergroepen en individuele of groepsbehandeling. Daarvoor zijn zes plaatsen met woonbegeleiding beschikbaar en 15 trajecten voor meiden die nog bij hun ouders of verzorgers wonen.

De gedeputeerde voor jeugdzorg Tineke Schokker is blij met de pilot: “Het welzijn en welbevinden van jongeren is erg belangrijk voor hun verdere groei. Daarvoor moeten zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Als zich daarbij problemen voordoen, moet er sprake zijn van een sluitende aanpak. Geen directe hulp is onacceptabel�.

De pilot richt zich vooral op die meiden voor wie de reguliere hulpverlening niet meer toereikend is of die nazorg nodig hebben nadat ze uit een inrichting komen. Schokker wil deze groep meiden helpen, maar zag daarvoor tot nu toe onvoldoende voorzieningen in Fryslân. “Met deze pilot vullen we dat laatste gat in deze specifieke hulpverlening, en dat is belangrijk voor onze provincie�, aldus de kersverse gedeputeerde.
Provincie:
Tag(s):