woensdag, 30. mei 2007 - 21:17

Plan om Hollandse Brug te verbreden

Almere

Gedeputeerde Harry Dijksma van de provincie Flevoland en wethouder Adri Duivesteijn van de gemeente Almere komen met een plan om de Hollandse Brug aan weerszijden met 5 meter te verbreden. Het plan biedt een oplossing om de reparatie aan de brug die nu voor het vrachtverkeer is afgesloten, met minder overlast uit te voeren en de brug eerder met een rijstrook voor het vrachtverkeer beschikbaar te hebben.

Een verbreding met 5 meter aan weerszijden is een duurzame oplossing voor de korte termijn en uiteindelijk, na de aanleg van een tweede Hollandse Brug, een betere structurele oplossing met substantieel meer capaciteit. Voor beperkte meerkosten komt er in beide richtingen een rijstrook extra beschikbaar. Dit betekent een ontlasting voor de drie grootste knelpunten op het hoofdwegennet in de Almeerse regio.

Rijkswaterstaat begint in augustus met de herstelwerkzaamheden aan de brug die om veiligheidsredenen sinds eind april voor al het vrachtverkeer is afgesloten. Tijdens het herstel dreigt ook het openbaar vervoer over de brug verboden te worden terwijl er vanwege de beperkingen juist meer openbaar vervoer reizigers overheen moeten dan de 7000 reizigers die bussen nu dagelijks vervoeren.

Tegelijkertijd met het herstelwerk zou dan begonnen worden met een verbreding van twee meter aan weerszijden waardoor vlucht- en rijstroken een normale breedte krijgen. Het plan wordt donderdag 31 mei gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):