vrijdag, 20. april 2007 - 14:42

Poject 'Flevotalent-Junior' krijgt flinke subsidie

Lelystad

De Provincie Flevoland draagt € 50.000,- bij aan het MKB-Leerwerktraject, ‘Flevotalent-Junior’. Als projectleider zal de provincie bovendien een ESF subsidieaanvraag van € 180.500,- indienen. Het plan ‘Flevotalent-Junior’ is een nieuw project dat voortkomt uit het succesvolle ESF-project ‘MKB-Leerbanen’. Dankzij de ervaring en het netwerk van MKB-Leerbanen is het mogelijk de komende 1,5 jaar nogmaals 400 leerwerkovereenkomsten af te sluiten.

Van deze 400 overeenkomsten moeten 120 leerbanen leiden tot het vervullen van een vacature. Hiermee wordt een flinke bijdrage geleverd aan het toeleiden van jongeren tot 23 jaar naar werk, scholing of een combinatie tussen beide.

De jeugdwerkloosheid daalt, maar er zijn nog twee groepen die onvoldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt. De eerste groep zijn de langdurig werkloze jongeren. Een andere groep betreft de jongeren die niet ‘in beeld’ zijn: niet geregistreerd staan bij gemeenten, CWI’s en onderwijsinstellingen. Deze tot nu toe onzichtbare jongeren zijn vooral in zicht gekomen dankzij de website Flevotalent. Op De Dag van de Stage bleek dat van de 315 jongeren zonder baan of opleiding, meer dan de helft niet ingeschreven stond bij het CWI. Daarom gaat de provincie er van uit dat er substantieel meer jeugdwerklozen zijn dan het aantal van 932 dat op 1 september 2006 bij het CWI in Flevoland geregistreerd stond.

De deelnemende partijen in de stuurgroep MKB-Leerbanen hebben aangegeven deze groepen jongeren te willen helpen. Daarom stellen zij financiële middelen beschikbaar als cofinanciering voor het nieuwe project Flevotalent-Junior. Daarnaast hebben de gemeenten Almere en Lelystad geld beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):