donderdag, 15. november 2007 - 19:34

Politie controleert ruim 3400 schoolkluisjes

Almere

Van de leerlingen van tien middelbare scholen in Almere zijn woensdag alle kluisjes gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens, drugs of vuurwerk. Het is de eerste keer dat de politie een aktie als deze in het kader van veiligheid op scholen in Flevoland heeft uitgevoerd. Zowel docenten als leerlingen reageerden postief. 'Ze hebben aangegeven dat hun veiligheidsgevoel hierdoor is vergroot', zo meldt de politie.

De kluisjescontrole is een uitvloeisel van het schoolveiligheidsconvenant dat eind 2006 is afgesloten. Daarin hebben Politie Flevoland, de gemeente Almere en de scholen afgesproken om samen te werken aan een veilige leeromgeving. De politie heeft de controle georganiseerd in samenwerking met de directie van de tien scholen.

Veiligheid op scholen is, zeker na de gewelddadige incidenten in de afgelopen maanden elders in het land, een belangrijk onderwerp. Politie Flevoland heeft een kluisjescontrole georganiseerd om de veiligheid op de Almeerse scholen te waarborgen en op tijd misstanden te signaleren. Per school is in overleg met de directie bekeken wat de beste manier was om de kluisjes te controleren op de aanwezigheid van wapens, drugs of vuurwerk.

In totaal hebben tien scholen meegewerkt aan de controle. De politie en de scholen zijn heel tevreden over de actie. Er zijn 3438 kluisjes gecontroleerd en daarbij zijn maar vijf voorwerpen aangetroffen. Het gaat om 3 steekwapens, een ontvlammingsmiddel en een zakje softdrugs.

Het gaat hierbij om voorwerpen die niet strafbaar zijn maar die volgens het schoolreglement op school verboden zijn. Er volgt een indringend gesprek met de betreffende leerlingen. De ouders van deze leerlingen krijgen een terugkoppeling van de directie.
Provincie:
Tag(s):