maandag, 23. april 2007 - 18:27

Politie gaat controles uitvoeren op Vecht en Regge

Ommen

In de maand mei gaat de politie in Ommen en Dalfsen, in samenwerking met buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van onder andere de gemeenten Dalfsen en Ommen, controles op en rondom het water uitvoeren. Het doel van de controles is om op de Vecht en Regge zorg te dragen voor een veiliger, rustiger en schoner gebied rondom het water. Dit om het recreëren op en aan het water voor iedereen zo prettig mogelijk te maken en om overlast te voorkomen.

Er zijn vele aandachtsvelden die om aandacht vragen. Bij en op de Vecht en Regge wordt er gevist, gevaren, gezwommen, gekampeerd en gebarbecued. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals jachtopzieners en visserijwetcontroleurs, besteden bijzondere aandacht aan vissen en varen in verboden gebieden en natuurgebieden, recreatie op de wal en in de buurt van het water zoals dagrecreatie en overlast op of aan het water. Concreet betekent dit controle van de regels op het water (te hard varen, waterskiën, jetskiën etc.), het dumpen van afval, visstroperij, watervervuiling, lozingen op het oppervlaktewater en (geluids)overlast.

De controles vinden plaats in de maanden mei, juni, juli, augustus en september en vinden twee- tot driemaal per maand plaats op wisselende dagen en tijdstippen.

De politie voert de controles uit omdat door de toename van de waterrecreatie ook de druk op de natuur toeneemt. Ook is er een grotere kans op irritatie en overlast doordat een groot aantal mensen gebruikmaakt van een relatief klein gebied. Om overlast te voorkomen is toezicht en het optreden tegen overtredingen dan ook gewenst.
Provincie:
Tag(s):