dinsdag, 18. december 2007 - 10:09

Politie gaat landelijke acties voeren

Amsterdam

De politiebond ACP begint in de nacht van dinsdag op woensdag met een grote landelijk actie. Dit gebeurt samen met de ANPV. Tevens zal er in de week van woensdag 19 (00.01 uur) tot en met dinsdag 25 december (23.59 uur) een coulancebeleid gevoerd worden ten aanzien van de lichtere overtredingen.

Dat betekent kort gezegd dat er voor kleine, geringe overtredingen geen bonnen meer uitgeschreven zullen worden. Politiemensen zullen de overtreding toelichten, de overtreder krijgt een waarschuwing en hij of zij wordt gewezen op de correcte gang van zaken. Tegelijkertijd zullen politiemensen burgers op een publieksvriendelijke manier duidelijk maken waarom zij actie voeren: voor een goede CAO waar waardering uitspreekt.

De bonden vinden het belangrijk dat de actie de openbare orde en veiligheid niet belemmert. Als de openbare orde en veiligheid in het geding komen, wordt uiteraard direct geverbaliseerd. Dit geldt ook voor mensen die (opzettelijk) misbruik maken van dit coulancebeleid. Onze actie is dus geen blanco cheque om overtredingen te begaan.
Provincie:
Tag(s):