woensdag, 30. mei 2007 - 14:26

Politie gaat zichzelf tegenspreken

Kennemerland

De politiekorpsen Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord beschikken vanaf nu over 'tegensprekers'. Tegensprekers zijn ervaren recherchemensen die bij opsporingsonderzoeken worden ingezet om te toetsen of de juiste afwegingen worden gemaakt en de juiste beslissingen worden genomen.

In onderzoeken naar zware misdrijven is tegenspraak belangrijk omdat hiermee tunnelvisie binnen een onderzoeksteam kan worden voorkomen. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Wanneer worden tegensprekers ingezet?
Tegensprekers worden ingezet bij zaken die grote impact op de maatschappij hebben en een groot afbreukrisico kennen, zoals ontvoering, terreur, ernstige zedendelicten en moordzaken.

De tegenspreker is niet bij een onderzoek betrokken, maar werkt onafhankelijk van een onderzoeksteam en verricht zelf geen opsporingsactiviteiten. Hij houdt toezicht en onderhoudt voortdurend contact met de leider van het onderzoek.

Aanleiding
Tegenspraak vloeit voort uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging. Uit een speciaal opgesteld rapport van de commissie Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer parkmoord, blijkt dat opsporingsonderzoeken soms worden gekenmerkt door elkaar versterkende onzorgvuldigheden en beoordelingsfouten.

De gemaakte beoordelingsfouten in deze zaak waren aanleiding voor de minister van Justitie om de politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Openbaar Ministerie opdracht te geven de aanbevelingen van de commissie Posthumus verder uit te werken. Dit heeft geleid tot het Programma Versterking Opsporing en Vervolging.

Kwaliteit van het recherchewerk verbeteren
Het programma richt zich op de kwaliteit van de waarheidsvinding in de opsporing en vervolging. Het doel van het programma is de kwaliteit van het recherchewerk verbeteren.

Alle politiekorpsen in Nederland moeten in samenwerking met het Openbaar Ministerie de verbeteringen toepassen. De korpsen Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, de Koninklijke Marechaussee Schiphol en het Openbaar Ministerie in Noord Holland gaan nu samen over tot invoering.
Provincie:
Tag(s):