dinsdag, 20. maart 2007 - 8:23

Politie Gelderland-Midden ’onterecht door het slijk gehaald’

Arnhem

Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat er binnen het politiekorps Gelderland-Midden geen misstanden zijn die eerder in een rapport naar voren zijn gekomen. Volgens dit rapport zou er binnen het regiokorps een cultuur heersen van discriminatie, machtsmisbruik en dubieuze transacties met vastgoed. Aldus de Telegraaf is het regiokorps
’onterecht door het slijk gehaald’.

Volgens de ochtend krant zou er binnen het korps een klein groepje werknemers zijn die de geruchten verspreiden. De verwijten tegen korpschef Bakker zouden volgens het rapport van Berenschot ook onterecht zijn. Bakker zou het regiokorps juist uit de financiële problemen hebben gehaald.

Dinsdag wordt het rapport aan de minister van binnenlandszaken ter Horst overhandigd.
Provincie:
Tag(s):