zondag, 3. juni 2007 - 13:21

Politie houdt 70 mensen aan tijdens 400 woning bezoeken

Regio

Medewerkers van de Parketpolitie van Groningen, Fryslân en Drenthe hebben zaterdag, samen met collega’s van verschillende politieteams, een interregionale executieactie gehouden in de drie noordelijke provincies. Het was de eerste keer dat er op dit terrein tussen de drie politieregio’s op deze manier werd samengewerkt.

De actie werd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Vervoer en Ondersteuning en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en met het Landelijk Coördinatiecentrum Arrestatiebevelen van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Vanaf 06.00 uur in de ochtend tot 14.00 uur ’s middags werden personen aangehouden die nog geldboetes of gevangenisstraffen open hadden staan. Het uiteindelijke resultaat was dat ruim 400 woningen werden bezocht en in totaal 62 mannen en 8 vrouwen werden aangehouden. Van hen betaalden 12 van deze personen nog openstaande boetes.

In totaal werd aan openstaande boetes een bedrag geïnd van ruim 34.000 Euro. Verder werden 19 openstaande vonnissen betekend en werd één voertuig i.v.m. openstaande boetes buiten gebruik gesteld Bij het afsluiten van de actie vonden er op verschillende politiebureaus nog betalingen plaats van openstaande boetes. Al met al kan op een geslaagde actie worden teruggezien. Er zijn afspraken gemaakt om in de toekomst door te gaan met deze vorm van interregionale samenwerking.
Provincie:
Tag(s):