vrijdag, 11. mei 2007 - 10:11

Politie houdt extra verkeerstoezicht

In de periode van half maart tot eind april is door motorrijders van de politie Fryslân team Smallingerland / Opsterland extra verkeerstoezicht gehouden. Hierbij werden alle groepen weggebruikers betrokken.

Er werd met name gelet op zaken als parkeren, rijden in strijd met de bebording (rotonde linksom), rijden in strijd met gesloten verklaringen en niet zoveel mogelijk rechts rijden (drie naast elkaar.) Het grootst aantal overtreders waren fietsers die links van de weg reden, rotondes linksom reden of in een voetgangersgebied reden. In de zes weken van verhoogd toezicht, dat name in de spitsuren plaatsvond, zijn in totaal 106 processen-verbaal uit geschreven voor bovengenoemde feiten. Het is de bedoeling dat de motorrijders in de toekomst geregeld ook op een ander verkeersitems extra toezicht zullen houden.
Provincie:
Tag(s):