dinsdag, 20. november 2007 - 9:27

Politie houdt in 2006 meer verdachten aan

De Bilt

De geregistreerde criminaliteit is in 2006 opnieuw gedaald. Daarnaast is het aantal aangehouden verdachten in 2006 opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit de Landelijke criminaliteitskaart 2006 (LCK 2006) die in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen door de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) van het Korps Landelijke Politiediensten is samengesteld.

In 2006 is het aantal aangehouden verdachten toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal jeugdige verdachten (12-24) is toegenomen evenals het aantal nieuwkomers (mensen die in 2006 voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen). Ook worden vrouwen vaker als verdachten aangehouden.

In 2006 is de geregistreerde criminaliteit verder afgenomen met 7 procent, sinds 2002 zelfs met 18 procent. Vooral het aantal vermogensmisdrijven is fors gedaald. De afname van het aantal vermogensmisdrijven, waarbij geweld gebruikt werd, bedroeg in 2006 17 procent.

Het aantal misdrijven is relatief gezien nog altijd het grootst in grotere gemeenten, maar het verschil met kleinere gemeenten is de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Het aantal aanhoudingen met betrekking tot drugsdelicten en verkeersmisdrijven is opnieuw toegenomen. Vooral voor opiumdelicten zijn de laatste jaren veel meer aanhoudingen verricht.

De gemiddelde recidive is ook in 2006 weer afgenomen. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door het hogere aantal nieuwkomers en vrouwelijke verdachten. Het aandeel allochtonen in de verdachtenpopulatie blijft in omvang min of meer gelijk. Er is wel een verschuiving van eerste- naar tweede-generatie-allochtonen waarneembaar.
Provincie:
Tag(s):