maandag, 22. januari 2007 - 15:31

Politie maakt eind aan gevaarlijk transport over water

Dordrecht

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten heeft zondag op de Dordtse Kil binnen de gemeente Dordrecht proces-verbaal opgemaakt tegen de schipper van een duwcombinatie geladen met containers.

In de laadruimte van een der duwbakken trof de Waterpolitie, tussen de containers met onder andere gevaarlijke stoffen, een stroomgenerator aan die stroom leverde aan een koelcontainer. Deze installatie voldeed niet aan de eisen die, in verband met explosiegevaar, door de wet bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gesteld zijn.

Het transport was onderweg van Antwerpen naar Rotterdam. Bij de controle zagen de agenten van de Waterpolitie dat de drie duwbakken van de combinatie geladen waren met 312 containers. Hiervan waren 52 containers geladen met gevaarlijke stoffen. Verder zagen de agenten dat in de laadruimte van één der bakken een stroomgenerator stond opgesteld die stroom leverde voor de koeling van een koelcontainer.

In dezelfde laadruimte stonden ook containers met gevaarlijke stoffen. Naast de motor stond zelfs een tankcontainer met de zeer ontvlambare stof cyclohexaan. Het gebruik van dergelijke generatoren is alleen toegestaan wanneer deze van een speciaal goedgekeurd type is. Bijzondere voorzieningen moeten bijvoorbeeld voorkomen dat vonken kunnen ontstaan en bijzonder hete onderdelen in aanraking komen lucht in de laadruimte. De stroomgenerator die hier gebruikt werd was van een niet goedgekeurd type en leverde dus een gevaarlijke situatie op. Tegen de 39-jarige schipper uit Woudrichem is proces-verbaal opgemaakt en de installatie mocht niet meer worden gebruikt.
Provincie:
Tag(s):