woensdag, 17. januari 2007 - 16:12

Politie: Meer prioriteit bij elektronische inbraak-meldingen

Den Haag

De politie gaat elektronische inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door justitieel erkende Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) hoge prioriteit geven. De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2007. De politie heeft hierover met de beveiligingsbranche, verenigd in het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO), afspraken gemaakt die door de ondertekening van een convenant zijn geformaliseerd.

De in dit convenant opgenomen maatregelen zullen leiden tot een verbetering van de organisatie en opvolging van elektronische alarmmeldingen. Hiermee wordt bijgedragen aan het vergroten van de pakkans van criminelen en het beperken van schade die wordt aangericht. Daarnaast zullen deze maatregelen leiden tot het verder terugdringen van het aantal loze alarmmeldingen; meldingen waarbij achteraf blijkt dat er niets aan de hand was.
Provincie:
Tag(s):