donderdag, 12. april 2007 - 10:12

Politie vordert meer rijbewijzen in

Den Haag

Videosurveillanten van de verkeershandhavingsteams van de politie hebben vorig jaar bijna 1.200 rijbewijzen ingevorderd. Dat is een stijging van ruim zestig procent van het aantal invorderingen in vergelijking met een jaar eerder, toen er ruim 700 rijbewijzen werden ingenomen.Dat staat in het jaaroverzicht 2006 van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

De rijbewijzen werden vooral ingevorderd wegens gevaarlijk rijgedrag en/of grove overschrijding van de maximumsnelheid. Het BVOM heeft de handhavingsteams in 2006 voorzien van zeven nieuwe videovoertuigen. Inmiddels surveilleren er enkele tientallen videovoertuigen op de Nederlandse wegen. In totaal werden hiermee ruim 14.000 overtredingen geconstateerd.

'We zijn op de goede weg met de verkeersveiligheid in Nederland. Maar nog elke week vallen er doden en zwaar gewonden in het verkeer. Het menselijk leed en de maatschappelijke schade hiervan is met geen pen te beschrijven. De missie van het BVOM is om hier met handhaving iets aan te doen', aldus landelijk verkeersofficier mr. Koos Spee in het jaaroverzicht.
Provincie:
Tag(s):