vrijdag, 2. februari 2007 - 16:52

Politiemensen in opleiding geschorst na examenfraude

Flevoland

Politie Flevoland heeft met ingang van 1 februari 2007 vier studenten geschorst. De studenten maakten deel uit van een groep van zeven, die eind 2006 werden betrapt op fraude met examenopdrachten. Dit heeft de
voorlichting van politie Flevoland vrijdag bekendgemaakt.

Bij de zeven die hun studie startten in 2002 werd ontdekt dat in meerdere of mindere mate opdrachten waren verzonnen en dat werkstukken waren gekopieerd. Een aantal studenten is tijdens hun studie al eerder gewaarschuwd wegens laakbaar gedrag. Zij hebben uiteindelijk hun proeve van bekwaamheid niet naar waarheid afgelegd.

De korpsleiding hecht grote waarde aan de integriteit en betrouwbaarheid van politieambtenaren en vindt deze situatie betreurenswaardig, zowel voor de studenten als voor het Korps Flevoland. Toch worden de maatregelen genomen tegen de zeven studenten. Omdat juist aan politiemensen de hoogste eisen mogen worden gesteld als het gaat om betrouwbaarheid en integriteit.

Vier van hen worden geschorst in afwachting van onvoorwaardelijk ontslag. De overige drie zullen gedurende twee jaar in een lagere functie functioneren. Na die twee jaar krijgen zij, bij goed functioneren, de gelegenheid hun studie te hervatten.
Provincie:
Tag(s):