woensdag, 19. december 2007 - 16:51

Ponten Noordzeekanaal naar Amsterdam

Amsterdam

Woensdag 19 december 2007 hebben Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur van Amsterdam drie overeenkomsten gesloten voor de overdrachten van de drie rijksveerverbindingen Velsen, Buitenhuizen en Zaandam in het Noordzeekanaal en het vaarwater van het Afgesloten IJ, gelegen in Amsterdam.

Ook neemt Amsterdam de zuidelijke oever van het Noordzeekanaal over. Het gaat hierbij om de westkant van de Afrikahaven tot en met de ADM-haven in Amsterdam. Door deze packagedeal zijn de taken van de overheden op een efficiënte wijze herschikt. Bovendien blijven de autoveren behouden voor de regio.

Het Rijk betaalt een afkoopsom van 220 miljoen euro aan Amsterdam voor de overdracht van de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de veerverbindingen.

Rijkswaterstaat krijgt met de overname van de vaargeul in het Afgesloten IJ het beheer en eigendom over de gehele hoofdvaarweg van en naar Amsterdam. Hierdoor loopt de hoofdtransportas door als één geheel richting het Noord/West Europees achterland. Dit past geheel binnen de Nota Mobiliteit, die voorziet in verbetering van de bereikbaarheid van belangrijke economische gebieden.
Provincie:
Tag(s):