vrijdag, 1. juni 2007 - 9:05

Positieve samenwerking gemeente Voerendaal en Waterschap

Voerendaal

Door samen te werken in de (afval)waterketen denken de gemeente Voerendaal en het Waterschapsbedrijf Limburg, de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, een kostenvoordeel van ca 1,6 miljoen te behalen.

Beide partijen tekenden donderdag de realisatieovereenkomst waarin is opgenomen dat werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Deze samenwerking heeft een positief effect op de lasten voor de burger en belastingbetaler van het Waterschap Roer en Overmaas, maar levert ook een zo optimaal mogelijk milieurendement voor (afval)water op.

In het gebied ten noorden van de spoorlijn Heerlen-Maastricht moeten diverse ingrijpende maatregelen plaatsvinden op het gebied van waterhuishouding en riolering door zowel gemeente als waterschap. Uit onderzoek bleek dat samenwerking tussen beide partijen haalbaar en zeer rendabel is.

‘Door gezamenlijk een samenhangend pakket van maatregelen te nemen, voldoet iedere partij aan eisen en doelen en is er een optimale balans tussen maatschappelijke kosten en milieuvoordelen. Dat is het goede van samenwerking’, aldus voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas. Vandaar dat beide partijen nu een samenwerkingsovereenkomst tekenenden. Namens de gemeente ondertekende wethouder A. Winthagen-Bock. Voor het WBL deed dit voorzitter J. Schrijen.

De gezamenlijk uit te voeren werkzaamheden betreffen onder andere:

• het vervangen transportriool Craubeek-Voerendaal
• de aanleg van een regenwatergemaal Retersbeek met persleiding en vrijvervalleiding die aangesloten wordt op het transportriool Craubeek-Voerendaal
• het aanpassen van bestaande rioolaansluitingen Voerendaal op het nieuwe transportriool inclusief de aanleg van een parallelriool
• het overnemen van bestaande (losse) huisaansluitingen op het transportriool en het maken van nieuwe aansluitingen van panden uit het buitengebied
• het gedeeltelijk afkoppelen van verhard oppervlak in de kern Retersbeek, zodat regenwater niet in het riool verdwijnt
• het uitbreiden van de buffercapaciteit van de buffer aan de Putweg
• het uitbreiden van de buffercapaciteit van de buffer Molenbeek
• het creëren van berging te Weustenrade.

Ten opzichte van het referentiescenario –de maatregelen die beide partijen zonder samenwerking zouden moeten uitvoeren- levert dit scenario naar verwachting een gezamenlijke besparing op van 1,6 miljoen euro op de investeringskosten. ‘Voor Voerendaal is dat een besparing van ca. 1 miljoen euro. Met deze samenwerking houden we de lastenstijging van onze inwoners beperkt en leveren onze bijdrage aan het vereiste milieuvoordeel’, aldus een zeer tevreden wethouder Winthagen.
Provincie:
Tag(s):