dinsdag, 18. december 2007 - 14:03

Prehistorische kano wordt onderzocht

Wieringermeer

De prehistorische kano die in september is ontdekt tijdens werkzaamheden in natuurgebied Dijkgatsweide in de Wieringermeer, wordt op woensdag 19 december gelicht en voor onderzoek en restauratie naar Lelystad overgebracht.

De kano werd dit najaar tijdens graafwerkzaamheden ontdekt. Het gaat om een prehistorische boomstamkano gevonden. Deze eikenhouten kano, daterend van omstreeks 3300 voor Christus, is één van de oudste, meest complete exemplaren die ooit in Nederland werd gevonden. De kano, uit de zogenoemde trechterbekercultuur, leert ons meer over de bewoners van die tijd.

De huidige kuststrook was toen een duinen- en kwelderlandschap waarin boeren jaagden op vogels en waterdieren. De kano kan dus van een vissende boer zijn geweest. De kans bestaat dat er ook nog fuiken in de omgeving worden gevonden.

De kano is tijdens het eeuwenlange verblijf in de grond onder meer door schimmelaantasting erg zacht geworden. Om te voorkomen dat het hout breekt, is besloten de kano samen met de omliggende grond als één blok te lichten. Hiervoor wordt een stalen bekisting rond en onder de kano geconstrueerd. De ingeblikte boomstamkano, die ongeveer 10 ton weegt, zal daarna worden overgebracht naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) in Lelystad. Daar wordt de kano geprepareerd, gedocumenteerd, geconserveerd en gerestaureerd.
Provincie:
Tag(s):