maandag, 7. mei 2007 - 13:18

Presentatie maatregelen verkeer buitengebied Oene

Epe

Op maandag 14 mei aanstaande om 19.00 uur presenteert de gemeente Epe het maatregelenpakket in Café Dorpszicht. Deze maatregelen zijn opgesteld op basis van opmerkingen van de bewoners in het buitengebied Oene. Met de invoering van de maatregelen wil de gemeente de wegen in het buitengebied van Oene duurzaam veilig inrichten en daarbij de maximumsnelheid wijzigen in 60 km/u.

Dit gebied ligt ten oosten van de A50 tot aan de gemeentegrens. Alle bewoners van het buitengebied Oene zijn van harte uitgenodigd om kennis te nemen van dit maatregelenpakket. Daarnaast kunnen zij op- en aanmerkingen op de maatregelen plaatsen.

De lijst met knelpunten en oplossingen, aangevuld met de brieven die over dit onderwerp zijn binnengekomen, is besproken in de klankbordgroep, waarin diverse belangengroepen zijn vertegenwoordigd. In de klankbordgroep is gesproken over een maatregelenpakket waarmee, binnen het beschikbare budget, de meest onveilige locaties worden aangepakt.

Na de informatieavond wordt, naar aanleiding van de geplaatste op- en aanmerkingen, het maatregelenpakket indien nodig bijgesteld. Vervolgens wordt dit maatregelenpakket gebruikt om toe te werken naar realisatie van de maatregelen in het najaar van 2007.
Provincie:
Tag(s):