donderdag, 11. januari 2007 - 11:12

Presentatie van de Ontwikkelingsvisie Centrum

Delfzijl

De gemeente organiseert twee informatieavonden over de Ontwikkelingsvisie Centrum. Op woensdag 24 januari en dinsdag 6 februari 2007 houdt de gemeente een presentatie over de centrumvisie. In deze visie staat beschreven waar het met het centrum van Delfzijl naar toe zou moeten.

Tijdens de bijeenkomsten worden inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij Delfzijl uitgenodigd om met reacties, visies en ideeën te komen.

In april 2007 zal aan de gemeenteraad gevraagd worden om – na kennisneming van de reacties – een besluit te nemen over de gevraagde uitgangspunten en geformuleerde ambities, maar ook in de visie weergegeven ontwikkelingsrichting.

De presentaties worden gehouden in de Molenberg en beginnen om 19.30 uur.

De conceptvisie ligt tot 1 maart ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en kunt u downloaden op de website van de gemeente Delfzijl.
Provincie:
Tag(s):