zondag, 21. januari 2007 - 10:32

Priester naast zijn kapel aangetroffen

Gouda

Bij werkzaamheden in het huis naast de Jeruzalemkapel in Gouda is hoogstwaarschijnlijk het graf en delen van het skelet van priester Gijsbrecht Willemz Raet (stichter van de kapel) aangetroffen. De beenderen, waaronder een schedel, zijn niet in het graf zelf aangetroffen, maar in een kuil direct daarnaast.

Priester Gijsbrecht Willemsz Raet was vicaris van de Sint Janskerk en een vermogend man. Tussen 1478 en 1487 ging hij op bedevaart naar Jeruzalem, waar hij de Heilige-Grafkerk heeft bezocht. Hij was daar zo van onder de indruk dat hij na zijn terugkeer besloot een kleinere versie van de kapel van die kerk in Gouda te plaatsen, voor eigen rekening.

Na zijn dood op 28 mei 1511 is Gijsbrecht Raet begraven in het rechthoekige deel van zijn eigen Jeruzalemkapel. Rond 1586, toen het pand als aalmoezenierskantoor in gebruik genomen werd, is zijn grafsteen verwijderd en verplaatst naar de Sint Janskerk.

Het lijkt erop dat het graf in het begin van de vorige eeuw is leeggegraven, waarna de beenderen zijn verzameld en herbegraven. De werkzaamheden in het huis vinden plaats in het kader van het project Cultureel en Havenkwartier. Het is de bedoeling de vindplaats van het graf blijvend zichtbaar te maken.

Nader onderzoek moet volledige zekerheid bieden. Was het een man of een vrouw en wat was de leeftijd? Zijn er sporen van ziektes en heeft de persoon zwaar lichamelijk werk verricht? Was de persoon welgesteld? Door het gebit te onderzoeken op cariës kan vastgesteld worden of de persoon suiker gebruikte. Suiker was een luxe in die tijd. De uitkomst van deze vragen ligt voor de hand, als het inderdaad om Gijsbrecht Raet gaat: dan is het een man van 50+ die weinig zwaar werk heeft verricht. Beantwoording van deze vragen vraagt naar verwachting enige weken.

In 2004 heeft de gemeenteraad van Gouda het Projectprogramma Cultureel en Havenkwartier vastgesteld. Met de projecten wil de gemeente de historische binnenstad aantrekkelijker maken voor de bewoners van Gouda en bezoekers. Het cultuurhistorisch erfgoed is daarbij een belangrijke pijler. Eén van de projecten van het Cultureel en Havenkwartier is de ontwikkeling van het Cultureelkwartier tot een levendig trefpunt met een breed aanbod aan culturele publieksactiviteiten. De vondst van het graf van Raet na 495 jaar geeft het cultuurhistorisch erfgoed weer een diepere dimensie.

Het archeologische onderzoek is ook op locatie te zien. Donderdag 25 januari is de vindplaats ook toegankelijk voor het publiek. Tussen 12.30 uur en 18.00 uur is het publiek welkom en de stadsarcheoloog zal daarbij aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):