vrijdag, 27. april 2007 - 21:20

Priester te huur

Ede

De Edese predikant dominee Dick Voordewind, bekend van de organisatie 'Hour Of Inspiration' is benoemd tot regio-pastor voor Gelderland van de online pastorale dienst 'rentapriest'. Deze dienst werd enkele jaren geleden opgestart in de Verenigde Staten door een aantal uitgetreden priesters vanwege het celibaat.

In Nederland werd dit initiatief overgenomen door de PKN predikant Jan Schonewille te Fochteloo. Inmiddels is er een landelijk netwerk van een 15-tal priesters en predikanten, die hun pastorale begeleiding aanbieden bij belangrijke momenten in het leven, zoals bij uitvaart- en trouwdiensten. Deze dienst is gericht op de randkerkelijke en niet-meer kerkelijke gelovigen in deze tijd. Ook andere pastorale zorg kan door deze dienst worden verleend.

'De kerk is op z'n retour,maar het geloof niet. Er is een ruime markt voor een zogenaamd 'stand-by' pastoraat. Mensen die buiten de kerken om een beroep kunnen doen op een geestelijke', aldus dominee Schonewille.
Meer informatie op de website, www.rentapriest.nl of rechtstreeks bij dominee Voordewind, 0318 640804.
Provincie:
Tag(s):