woensdag, 6. juni 2007 - 16:30

Prijs der Gemeenten voor burgemeester Brouwer-Korf

Utrecht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Prijs der Gemeenten dit jaar toegekend aan mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht. Zij ontvangt de prijs vanwege haar grote verdiensten voor het lokaal bestuur in Nederland.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op woensdag 6 juni in Utrecht ontving mevrouw Brouwer de prijs uit handen van VNG-voorzitter Wim Deetman. Het juryrapport spreekt over de grote bestuurskracht van mevrouw Brouwer en haar gave om personen en groepen bij elkaar te brengen. Binnen de VNG heeft zij meer dan tien jaar als vice-voorzitter blijk gegeven van grote kennis van zaken op de terreinen van veiligheid, politie, brandweer en rampenbestrijding. Het rapport over een nieuwe brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie van de commissie die haar naam droeg (verschenen in 2002) geldt als baanbrekend.

Het gemeentebestuur feliciteert de burgemeester met de toekenning van de Prijs der Gemeenten. Wethouder en loco-burgemeester Harm Janssen: "Ik bewonder haar daadkracht en de wijze waarop zij zich inzet voor onze stad. Echt verdiend!" Ook Gilbert Isabella, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, vindt de prijs terecht: "Uit de toekenning van deze prijs aan onze burgemeester blijkt nog eens de grote waardering voor haar bestuurlijke werk, dat voor veel mensen achter de schermen verborgen blijft.
Provincie:
Tag(s):