dinsdag, 20. november 2007 - 15:44

Prinses Laurentien bij start 'Spraak Makend'

Oost-Groningen

Prinses Laurentien en staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn donderdag 22 november in de Brede School in Zuidbroek bij de feestelijke start van Spraak Makend, het taalprogramma voor peuters in Oost-Groningen. De Prinses is op uitnodiging van de staatssecretaris aanwezig bij het evenement.

Spraak Makend is het eerste pilotproject dat tot doel heeft taalachterstanden bij kinderen in de leeftijd 0-4 jaar weg te werken en te voorkomen. Het richt zich op de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed, waarbij een sterke koppeling is tussen peuterspeelzalen of kinderopvang en de ouders.

Negen gemeenten in Oost-Groningen werken samen met de provincie om eind 2010 alle kinderen tot vier jaar in deze regio te bereiken en taalachterstanden aan te pakken.

Het ministerie van OCW steunt het project met 3,2 miljoen euro, naast de extra middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie die de komende jaren aan alle gemeenten ter beschikking worden gesteld.

De betrokken gemeenten gaan de komende jaren alle kinderen in Oost-Groningen volgen in hun ontwikkeling op dit gebied. Kinderen en ouders op wie het van toepassing is kunnen hulp en begeleiding krijgen, vanaf consultatiebureau en kinderdagverblijf tot in de peuterspeelzaal. Er wordt extra geïnvesteerd in professionele begeleiding en goede taal- en leesprogramma's voor kleine kinderen.
Provincie:
Tag(s):