woensdag, 10. januari 2007 - 10:22

Procedures vertragen aanbesteding huishoudelijke zorg

Nijmegen

Twee van de twaalf organisaties die tevergeefs meedongen naar de uitvoering van de huishoudelijke zorg in de regio Nijmegen, hebben hiertegen beroep aangetekend bij de rechtbank. De overige organisaties hebben zich bij het niet verkrijgen van de zorgtaken neergelegd. Hierdoor kunnen de gemeenten nog niet definitief overgaan tot de gunning aan de drie verkozen zorgorganisaties.

De uitbesteding van de huishoudelijke zorg is onlangs openbaar aanbesteed volgens de hiervoor geldende Europese regelgeving. Dit was noodzakelijk vanwege de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, die op 1 januari is ingegaan.

Nijmegen heeft de aanbesteding uitgevoerd met acht regiogemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

In totaal dongen vijftien organisaties mee naar de uitvoering van de huishoudelijke verzorging in deze gemeenten. De organisaties Icare, Verian en Zzg kwamen daarbij als besten uit de bus. Daarmee behoudt het overgrote deel van de mensen die zorg nodig hebben dezelfde dienstverlener.

Twee organisaties hebben nu een kort geding aangespannen tegen de gemeenten, omdat zij vinden dat ze onterecht zijn afgewezen. Beide organisaties zijn inhoudelijk niet meer vergeleken met de andere meedingende organisaties, omdat ze niet aan de minimumeisen van de te leveren omvang van de zorg hebben voldaan. Deze eisen waren vooraf bekend.

De behandeling van deze bezwaren door de rechtbank vindt plaats op 25 januari en 7 februari. Pas nadat de rechtbank zich over deze bezwaren heeft uitgesproken, kunnen de definitieve contracten met de aanbieders worden afgesloten.

De huidige zorgverleners voeren hun werkzaamheden in beginsel uit tot 1 april. Na die datum gaat de zorg over naar de nieuwe dienstverleningsorganisaties.
Provincie:
Tag(s):