dinsdag, 5. juni 2007 - 12:47

Proef starterskrediet uitkerings-gerechtigden

Uitkeringsgerechtigden in Rotterdam, Leeuwarden en Lelystad die een eigen bedrijf willen starten kunnen vanaf 1 juli gemakkelijker startkapitaal krijgen van de bank. Als zij een goed bedrijfsplan hebben, staat de overheid garant voor maximaal 80 procent van het krediet dat zij krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is een proef van een jaar die maximaal 300 uitkeringsgerechtigden aan de slag moet helpen met een krediet van gemiddeld 10.000 tot 15.000 euro. Jaarlijks starten tussen de 5000 en 7000 uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf. Nog meer uitkeringsgerechtigden proberen ook een eigen bedrijf te starten maar haken af omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen.

Zo zijn ze, door het ontbreken van een betalingsverleden, vaak niet bekend bij de banken. Daarnaast zijn de relatief lage kredietbedragen voor banken vanuit financieel oogpunt minder interessant. Uit de proef moet blijken of meer uitkeringsgerechtigden als zelfstandige starten als de overheid garant staat.

Aan de proef kunnen mensen meedoen met een (gedeeltelijke) bijstands- of werkloosheid- of WAO/WIA- uitkering. Ze moeten hun bedrijfsplan ter goedkeuring voorleggen aan SenterNovem, het agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Als het plan goedgekeurd wordt zal het Rijk garant staan voor een af te sluiten krediet tot maximaal 31.500 euro. Starters die gebruik maken van de regeling krijgen begeleiding van een coach. De uitkeringsgerechtigde betaalt over zijn lening dezelfde rente als ieder ander, dat is nu tussen de 6,5 en 7 procent. Voor de proef is maximaal 6 miljoen euro beschikbaar.
Categorie:
Tag(s):