maandag, 5. februari 2007 - 12:25

Proefvaart Concordia onderdeel verkiezingen

Op zaterdag 3 maart organiseert de provincie Fryslân op vijf locaties in de provincie, een open dag. De aanleiding voor het organiseren van de open dag zijn de verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten op 7 maart. De provincie laat de burgers tijdens de open dag zien wat zij allemaal doet en waar zij voor staat. Daarnaast presenteren de politieke partijen zich en worden er politieke debatten gehouden.

De open dagen worden gehouden in Dokkum, Drachten, Sneek, Heerenveen en Harlingen. Verschillende projecten van de provincie presenteren zich tijdens de open dag aan het publiek. Eén van die projecten is de studie Opwaardering Van Harinxmakanaal tot klasse Va. Op 29 november maakte het binnenvaartschip Concordia van schipper Goudriaan een proefvaart door het Van Harinxmakanaal. Op verzoek van de provincie werd de proefvaart georganiseerd om in beeld te brengen of het Van Harinxmakanaal berekend is op schepen van deze afmeting. Onderzocht is of het kanaal in aanmerking komt voor opwaardering. De proefvaart is uniek te noemen, omdat de Concordia 110 bij 11,45 meter meet en daarbij maar net door bruggen en bochten kon. Gedurende de vaartocht zijn metingen gedaan naar veranderende stroomsnelheden, diepte en golfslag.

Tijdens de open dag op 3 maart in Harlingen krijgen belangstellenden de gelegenheid om vragen te stellen over dit project en beeldmateriaal te bekijken. Ook andere provinciale projecten die vorig jaar in de regio Noordwest Fryslân plaatsvonden, worden aan de mensen getoond.

Voor precieze locaties en meer informatie over de open dagen, kan iedereen terecht op de verkiezingswebsite www.joulud.nl. Hier staat ook praktische informatie over stemmen en een agenda met verkiezingsactiviteiten. Daarnaast geeft de site informatie over de dertien partijen die in Fryslân meedoen, hun partijprogramma’s en kandidaten. Met joulud.nl roept de provincie kiezers op om hun stem te laten horen: Jou Lûd, Stim!
Provincie:
Tag(s):