woensdag, 19. december 2007 - 9:46

Programma van Eisen openbaar vervoer Zuidoost Fryslân vastgesteld

Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân is vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het definitieve Programma van Eisen is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van het ontwerp-programma. Belangrijkste punt is de wijziging in de looptijd van de concessie. Het grootste deel van de concessie wordt voor acht jaar aanbesteed. Uitzondering hierop zijn de Qliner verbindingen tussen Drachten en Heerenveen en Drachten en Leeuwarden.

Deze Qliners zullen voor een periode van vier jaar worden aanbesteed. Gedeputeerde Staten hebben wel de mogelijkheid om de concessie voor de Qliners te verlengen. Deze wijziging is opgenomen, omdat momenteel wordt onderzocht of de Qliner Drachten- Leeuwarden binnen acht jaar in een aparte concessie van hoogwaardige Qliner-verbindingen kan worden ondergebracht. In deze concessie worden ook de Qliners Alkmaar – Leeuwarden, Groningen – Lelystad en de Qliners in de provincies Groningen en Drenthe meegenomen.

Andere wijzigingen in het programma van eisen zijn het gelijktrekken van de zomerdienstregeling met de zomervakantie van de basisscholen in Zuidoost Fryslân en de tweede rolstoelplek als optie in de uitvraag richting de vervoerders. Alle bussen dienen in ieder geval één rolstoelplek te hebben. In totaal zijn er 86 reacties binnengekomen op het ontwerp Programma van Eisen. Het definitieve programma van Eisen wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een bestek. Dat zal in januari worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
Provincie:
Tag(s):