vrijdag, 23. februari 2007 - 20:30

Projectteam ladingdiefstallen van start

De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland is half februari van start gegaan met het Projectteam Ladingdiefstallen. Dit team richt zich specifiek op de bestrijding van georganiseerde transportcriminaliteit en zal nauw samenwerken met de zes zuidelijke politiekorpsen en met externe partners, zoals brancheorganisaties.

Zuid-Nederland grenst aan de buurlanden België en Duitsland en vormt daarmee een belangrijke logistieke doorvoerhaven. Vanwege de geografische ligging is Zuid-Nederland dus een belangrijk doorvoergebied voor onder meer vrachtverkeer. De grote hoeveelheid vrachtverkeer brengt met zich mee dat ladingdiefstal in Zuid-Nederland verhoudingsgewijs meer voorkomt dan in andere delen van Nederland.

Het team werkt nu tijdelijk vanuit het politiebureau in Asten. In de loop van dit jaar zal het team verhuizen naar de definitieve vestigingslocatie in Venlo, die nu gereed wordt gemaakt. De regio Venlo is een logistieke hotspot. Veel logistieke bedrijven zijn hier gevestigd en er vindt veel transport van goederen plaats. Een bewuste keuze om het team vanuit deze locatie te laten opereren. Het Projectteam Ladingdiefstallen bestaat in totaal uit vijftien personen. Veertien rechercheurs en een teamleider.

Het Projectteam Ladingdiefstallen is een onderdeel van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN). De BRZN richt zich op de aanpak en bestrijding van de bovenregionale criminaliteit in de provincies Zeeland, Limburg en Brabant.
Provincie:
Tag(s):