donderdag, 31. mei 2007 - 16:16

Protest tegen de uitbreidings-plannen voor vliegveld Lelystad

Lelystad

Milieudefensie, Verontruste Inwoners van Flevoland (VIVF), Belangenvereniging Almere Hout (BAH) en Stichting Ecologie en Milieu (StEM Zeewolde) grijpen een werkbezoek van
de Kamercommissie voor V&W aan om te protesteren tegen de
uitbreidingsplannen voor vliegveld Lelystad.

Voor het hoofdgebouw van het vliegveld wachten de bewoners en actievoerders de Kamerleden op in een reddingssloep, omdat zij bang zijn dat uitbreiding van het vliegveld leidt tot méér uitstoot van broeikasgassen en dus klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

De belangenorganisaties en de bewoners zijn tegen het idee van verkeersminister Eurlings en de Provincie Flevoland om vliegveld Lelystad flink uit te breiden en jaarlijks mogelijk vier miljoen passagiers te gaan vervoeren. Het is dan gedaan met de rust in de polder.

De dreigende groei van Lelystad is bovendien niet te rijmen met de ambitieuze doelstelling van het kabinet om de uitstoot van broeikasgassen flink terug te dringen. Campagneleider verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: 'Het kabinet heeft net, terecht, besloten voor een (vooralsnog) bescheiden heffing om vliegen te ontmoedigen. Het is dan niet logisch tegelijkertijd flink te investeren in capaciteitsuitbreiding voor de luchthavensector.'

Nu al is de luchtvaartsector verantwoordelijk voor tien procent van de Nederlandse bijdrage aan het broeikaseffect. Dat dreigt op te lopen tot twintig procent rond 2020. Lelystad ligt vier meter beneden NAP. Door de stijgende zeespiegel, die veroorzaakt wordt door het broeikaseffect, moeten voor een nieuwe luchthaven kapitalen worden geïnvesteerd om de
polders te beschermen tegen het water.

Daarnaast wijzen de organisaties op toename van het lawaai. Wijnhoven: 'Door de groei van verschillende regionale luchthavens spreidt het lawaai zich als een inktvlek over Nederland uit. Dat we Schiphol hebben
is al erg genoeg voor omwonenden, op nog meer overlast zit niemand te wachten.' Peter Hellevoort van VIVF: 'In een democratie moet er naar de mening van de mensen geluisterd worden. Diverse malen is aangetoond dat
de meeste burgers in Flevoland deze uitbreiding afkeuren.
Provincie:
Tag(s):