donderdag, 4. januari 2007 - 15:46

Provinciale Staten organiseren hoorzitting Lauwersmeer-gebied

Groningen

Op woensdagavond 10 januari a.s. organiseren Provinciale Staten van Fryslân en Groningen een hoorzitting over de Watervisie Lauwersmeer. Naast maatregelen voor de natuur, zijn er ook maatregelen nodig om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Deze wateroverlast komt door bodemdaling, een ander neerslagpatroon en zeespiegelrijzing.

Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Fryslân hebben daarom een gezamenlijke visie op de toekomst van het Lauwersmeer opgesteld: de Watervisie Lauwersmeer.

Met de hoorzitting willen Provinciale Staten zich door verschillende belanghebbenden uit het Lauwersmeergebied laten informeren, om zo een goed standpunt in te kunnen nemen over de Watervisie.

Het Lauwersmeer is aangewezen als Nationaal Park. Vanuit het Nationaal Park bestaat de wens om weer zout water en beperkt eb en vloed in het Lauwersmeer toe te laten. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit gunstig is voor de natuur in het gebied. Door zout water en wisselende waterstanden kunnen struiken en bomen niet meer groeien. Zo blijft het gebied open en kaal, wat gunstig is voor de gewenste vogel- en plantensoorten.

Al geruime tijd wordt er - in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer (BOWL) - onderzoek gedaan naar het toekomstig waterbeheer in het Lauwersmeergebied. Belangrijke processen die hierbij worden betrokken zijn de natuurontwikkeling in het Nationaal Park, de effecten van de zeespiegelrijzing, de bodemdaling en een veranderend neerslagpatroon. Er zijn verschillende alternatieven voor het waterbeheer in kaart gebracht, waarbij de relatie met het achterland, de gevolgen voor de veiligheid en voor publieke en private belangen mee zijn genomen. Ook is er een kostenindicatie gemaakt.
Provincie:
Tag(s):