donderdag, 31. mei 2007 - 16:42

Provinciale weg N580 wordt veiliger

Onderbanken

De Provincie Limburg en de gemeente Onderbanken hebben overeenstemming bereikt over de te nemen verkeersmaatregelen om de N580 veiliger te maken. Tevens is er overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de overdracht van de provinciale weg aan de gemeente Onderbanken kan plaatsvinden.

Beide partijen zullen een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van een rotonde ter hoogte van de Groeneweg – Wiegelraderweg.

Zo hebben de Provincie en de gemeente overeenstemming bereikt over de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Groeneweg – Wiegelraderweg. Hiermee zijn alle voorwaarden ingevuld om deze provinciale weg over te dragen aan de gemeente. De Provincie zal, naast de aanleg van de rotonde, ook zorgen voor het opknappen van de schade aan de verharding en een drietal kruispunten aanpassen. Een van die aanpassingen betreft een rotonde ter hoogte van de Groeneweg- Wiegelraderweg, die de uitdrukkelijke voorkeur van de gemeente heeft. De rotonde zal nog vóór de overdracht worden gerealiseerd. De gemeente zal financieel bijdragen aan de realisatie van de rotonde. Daarnaast zal de gemeente de planologische procedure voor haar rekening nemen. De overdracht van de provinciale weg zal direct na realisatie van deze werken plaatsvinden. De verwachting is dat dit in de loop van 2008 zal gebeuren.

Vorige week vond er nog een ernstig ongeval plaats op de N580 ter hoogte van de Wiegelraderweg, waarbij een bus met (buitenlandse) kinderen, een vrachtwagen en een personenauto betrokken waren.
Provincie:
Tag(s):