dinsdag, 24. april 2007 - 15:13

Provincie betaalt mee aan Immuno Valley

Lelystad

De provincie Flevoland subsidieert het project Immuno Valley met een bedrag van € 75.000. Het totale project kost € 800.000 en heeft een looptijd van drie jaar. Bij het ministerie van Economische Zaken is een subsidieverzoek voor de rest van de kosten ingediend. Immuno Valley wil het bedrijfsleven op het gebied van (besmettelijke) diaan. De aanleiding hiertoe was het feit dat de provincie een aantal hoogwaardige bedrijven kent die actief zijn in deze veelbelovende branche. Met name in Almere en Lelystad rond de Animal Sciences Group (ASG, dochter van de Universiteit Wageningen), is een cluster van internationaal opererende life-sciences bedrijven ontstaan. Aangezien deze voornamelijk actief zijn op het gebied van de vaccinatie en immunisering, is gekozen voor de projectnaam “Immuno Valley�.

Met het in 2006 gereedgekomen subsidieprogramma “Pieken in de Delta� van het ministerie van Economische Zaken, werd het mogelijk om het concept van Immuno Valley te versterken door uitbreiding naar de regio’s Utrecht en Amsterdam. Het initiatief daartoe is door de provincie Flevoland genomen, waarna de regie over het project door de provincie is overgedragen aan de Universiteit Utrecht (UU), faculteit diergeneeskunde.

Onder leiding van de UU is in overleg met o.a. het AMC, Vrij Universiteit-mc, het Nederlands Vaccinatie Instituut, de ASG, het RIVM, het life-sciences bedrijfsleven, kennistransferorganisaties en de provincie Flevoland, een project ingediend dat zich richt op integratie van onderzoek op het gebied van humane en veterinaire opkomende infectieziekten, zoals de vogelgriep, mond- en klauwzeer, SARS én integratie en versterking van activiteiten die dit onderzoek omzetten in economische bedrijvigheid.

Het project heeft tot doel een kennistransferbureau in te stellen bij de Universiteit van Utrecht, dat kennisinstellingen met bedrijven in contact moet gaan brengen. Ook zullen er congressen worden georganiseerd om bedrijven met elkaar, met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen in contact te brengen en om de driehoek Utrecht-Lelystad-Amsterdam (inter)nationaal te verkopen als het center of excellence op vaccinatie- en immuniseringsgebied.
erziekten stimuleren.

Immuno Valley is een project dat eind 2005 op initiatief van de provincie Flevoland, Flevolandse kennis-instellingen en het regionale life-sciences bedrijfsleven is ontstaan. De aanleiding hiertoe was het feit dat de provincie een aantal hoogwaardige bedrijven kent die actief zijn in deze veelbelovende branche. Met name in Almere en Lelystad rond de Animal Sciences Group (ASG, dochter van de Universiteit Wageningen), is een cluster van internationaal opererende life-sciences bedrijven ontstaan. Aangezien deze voornamelijk actief zijn op het gebied van de vaccinatie en immunisering, is gekozen voor de projectnaam “Immuno Valley�.

Met het in 2006 gereedgekomen subsidieprogramma “Pieken in de Delta� van het ministerie van Economische Zaken, werd het mogelijk om het concept van Immuno Valley te versterken door uitbreiding naar de regio’s Utrecht en Amsterdam. Het initiatief daartoe is door de provincie Flevoland genomen, waarna de regie over het project door de provincie is overgedragen aan de Universiteit Utrecht (UU), faculteit diergeneeskunde.

Onder leiding van de UU is in overleg met o.a. het AMC, Vrij Universiteit-mc, het Nederlands Vaccinatie Instituut, de ASG, het RIVM, het life-sciences bedrijfsleven, kennistransferorganisaties en de provincie Flevoland, een project ingediend dat zich richt op integratie van onderzoek op het gebied van humane en veterinaire opkomende infectieziekten, zoals de vogelgriep, mond- en klauwzeer, SARS én integratie en versterking van activiteiten die dit onderzoek omzetten in economische bedrijvigheid.

Het project heeft tot doel een kennistransferbureau in te stellen bij de Universiteit van Utrecht, dat kennisinstellingen met bedrijven in contact moet gaan brengen. Ook zullen er congressen worden georganiseerd om bedrijven met elkaar, met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen in contact te brengen en om de driehoek Utrecht-Lelystad-Amsterdam (inter)nationaal te verkopen als het center of excellence op vaccinatie- en immuniseringsgebied.
Provincie:
Tag(s):