maandag, 9. april 2007 - 12:10

Provincie en gemeenten gaan bedrijventerreinen opknappen

Zwolle

Gedeputeerden Abbenhues en Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouders van Enschede, Kampen, Almelo, Hardenberg, Zwolle, Ommen en Zwartewaterland hebben afspraken gemaakt over het versneld opknappen van zeven verouderde en verloederde bedrijventerreinen in de betreffende gemeenten. Met de gezamenlijke ondertekening van deze afspraken is het project Vitale Bedrijventerreinen officieel van start gegaan.

De zeven geselecteerde bedrijventerreinen worden binnen vijf pilots, de aanjaagprojecten aangepakt. Gedeputeerde Carry Abbenhues: 'Herstructureren is niet gemakkelijk. Er zijn altijd specifieke opgaven en knelpunten. Met deze geselecteerde projecten doen we samen met de gemeenten en het bedrijfsleven nuttige kennis en kunde op voor een snellere aanpak van andere Overijsselse bedrijfsterreinen.'

In de projecten worden de bedrijventerrein Havengebeid (Enschede), Haatland (Kampen), Dollegoor/Slachthuiskade (Almelo), Bruchterweg/Nieuwe Haven (Hardenberg), Voorst (Zwolle), De Strangen (Ommen) en Zwartewater (Zwartewaterland) aangepakt.
Provincie:
Tag(s):