vrijdag, 11. mei 2007 - 9:54

Provincie en Wetterskip Fryslân ondertekenen prestatieovereenkomst waterbeheer

Friesland

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben afspraken gemaakt over het waterbeheer in Fryslân. Deze staan beschreven in een prestatieovereenkomst. Vandaag hebben gedeputeerde Bijman en dijkgraaf Van Erkelens deze overeenkomst ondertekend. Het is de eerste keer dat de provincie en het waterschap een prestatieovereenkomst sluiten.

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan het watersysteem in Fryslân. Dit systeem omvat grond- en oppervlaktewater. De provincie stelt beleids¬kaders op; het waterschap voert het beheer. Gezien de nauwe relatie tussen provincie en waterschap bij het opstellen en uitvoeren van water¬beleid en -beheer willen provincie en waterschap eenmaal per jaar nadere afspraken maken over te behalen resultaten in het waterbeheer. Deze worden in een prestatie¬overeenkomst vastgelegd.

In de prestatieovereenkomst staan afspraken over de voorbereiding van de nieuwe water¬plannen, over het deels gezamenlijk uitvoeren van communicatie over waterbeheer en over enkele inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot waterbeheer. Ook wordt gesproken over het zwemwater, het Friese Meren project en het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.
Provincie:
Tag(s):