woensdag, 24. januari 2007 - 13:54

Provincie Friesland gaat Jakobskruiskruid bestrijden

Friesland

De provincie Fryslân gaat het Jakobskruiskruid bestrijden. De nieuwe aanpak bestaat uit drie sporen: het bestrijden van de plant in provinciale bermen, een speciale verordening om bestrijding door andere partijen te kunnen afdwingen en een uitgebreid voorlichtingstraject.

Voor de uitvoering heeft Provinciale Staten € 123.000 beschikbaar gesteld. De intensievere nieuwe aanpak met verordening moet nog voor het groeiseizoen van het Jakobskruiskruid - juni 2007 – ingaan.

Het Jakobskruiskruid kan een vergiftigende werking hebben op met name paarden. De nieuwe aanpak moet uitbreiding van de plant over de provincie voorkomen en er voor zorgen dat de plant niet in de voedselketen van vee terecht komt. Door een aangepast maairegime zal het Jakobskruiskruid in de provinciale bermen worden bestreden. Hierbij wordt rekening gehouden met natuurdoelstellingen en natuurwetgeving.

Bovendien probeert de provincie via een nieuwe verordening af te dwingen dat andere beheerders dan de grote groenbeheerders waar al afspraken mee zijn gemaakt, de plant ook gaan bestrijden.

De voorlichting over het Jakobskruiskruid wordt geïntensiveerd. Er komt een folder en publicatie van de informatie op de provinciale website. De folder gaat in op de mogelijke gevaren van de plant en geeft aan op welke wijze met het kruid moet worden omgegaan.
Na twee jaar zal het effect van de maatregelen worden geëvalueerd en gerapporteerd aan Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):