dinsdag, 3. april 2007 - 16:16

Provincie gaat gassen

Regionaal

De provincie Gelderland laat nog dit jaar de helft van haar wagenpark rijden op aardgas. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten.Het betekent dat er zo’n 30 tot 40 nieuwe aardgasauto’s worden geleast. Met deze stap wil de provincie het goede voorbeeld geven voor bewoners en bedrijven in Gelderland.

Om een betere luchtkwaliteit te bereiken, is rijden op aardgas een van de meest effectieve methoden, zo blijkt uit onderzoek. De provincie stimuleert ook op andere manieren het gebruik van aardgas. Zo kunnen pompstations een subsidie ontvangen voor de aanleg van een aardgastankstation. De aardgasauto's kunnen nu tanken in Ede. Daarnaast komen in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn aardgastankstations.

Momenteel rijdt het wagenpark van de provincie op diesel. Het merendeel is uitgerust met een roetfilter. Uit onderzoek blijkt dat de beste manier om schoner te rijden is door op aardgas te gaan rijden. Naast deze maatregel bekijkt de provincie welke mogelijkheden er zijn om het wagenpark voor incidenteel gebruik in te laten huren en daarmee op een milieuvriendelijkere manier in te zetten.

Gedeputeerde René van Diessen vindt het aanpassen van het wagenpark een belangrijke stap:

“Verbetering van de luchtkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor de provincie. Van alle milieu-invloeden vormt luchtverontreiniging de belangrijkste bedreiging van de volksgezondheid. Als we vinden dat bedrijven en burgers schoner moeten gaan rijden, moeten we zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dat doen we met deze actie. Tevens is dit een stimulans voor ondernemers om te investeren in meer aardgasvulstations verspreid over Gelderland. Immers, het is nodig dat auto’s in de regio op aardgas rijden opdat het voor pomphouders interessant is om te investeren.�
Provincie:
Tag(s):