dinsdag, 3. april 2007 - 17:37

Provincie gaat kapellen invetariseren en opknappen

Maastricht

De Provincie Limburg gaat kruisen en kapellen in de regio inventariseren en herstellen. De ‘monumenten’ vormen namelijk voor veel mensen een belangrijke historische en culturele waarde.

Het project ‘Verborgen Monumenten’ begint met een onderzoek naar waar alle monumenten staan. Vervolgens wordt bekeken of de kruisen en kappellen hersteld moeten worden. Het inventarisatieproject gaat per juli van start en moet binnen een jaar afgerond zijn.

In een volgende fase willen de onderzoekers selecteren welke monumenten kunnen worden opgeknapt. Een selectiecriterium daarbij vormt de vraag welke monumenten samen een route met toeristische waarde vormen, bijvoorbeeld een oude pelgrimsroutes. Dit vanuit de gedachte dat de herstelde kruisen en kapellen als een economische impuls voor de regio kunnen dienen. Belangrijkste streven is echter het behouden van dit bedreigde erfgoed voor toekomstige generaties.
Provincie:
Tag(s):