donderdag, 7. juni 2007 - 17:42

Provincie investeert in herontwikkeling Oostflank Brunssum

Brunssum

De Provincie Limburg investeert 50.000,- euro in de ontwikkeling van een nieuwe visie op de Oostflank in Brunssum. Het 400 hectare grote gebied herbergt een groot aantal strijdige functies en mist daardoor ruimtelijke samenhang. De gemeente Brunssum wil in het gebied met name recreatieve functies en zorgfuncties ontwikkelen. Om te komen tot een duurzame herontwikkeling van de Oostflank, investeren Provincie, Parkstad Limburg, en gemeente Brunssum in totaal 150.000,- euro in een visieontwikkeling en marktverkenning. Op donderdag 14 juni ondertekenen de drie partijen daartoe een intentieovereenkomst, zo meldt de gemeente vandaag.

De Oostflank van Brunssum, gelegen tussen de bebouwde kom van Brunssum en de Duitse grens, herbergt een groot aantal functies. Er liggen natuur- en recreatiegebieden (het beekdal van de Rode Beek, de Openbare Golfbaan, het Schutterspark), industrieterreinen (Hendrik, Oras et Labora en Bouwberg), het groevegebied Mourik en diverse defensieterreinen.

Provincie Limburg, Parkstad Limburg en de gemeente willen komen tot een duurzame herontwikkeling van dit gebied. Als vertrekpunt hiervoor geldt de Startnotitie ‘Herontwikkeling Oostflank’, die door de gemeenteraad van Brunssum op 13 maart 2007 is vastgesteld. Kern van deze startnotitie is dat gemeente streeft naar een betere invulling van het gebied, waarbij de nadruk ligt op herstel van het landschap, het verwijderen van niet-passende functies, en het versterken van de natuur- en recreatiefuncties (waarbij ruimte is voor de vestiging van een grootschalige toeristische attractie) en van de werkgelegenheid die daarmee gepaard kan gaan. Van belang daarbij is dat de Oostflank grenst aan (grensoverschrijdende) grotere natuurgebieden, zoals de Teverenerheide, de Schinveldse Bossen en de Brunssummerheide.
Provincie:
Tag(s):